آموزش وردپرس
سرخط خبرها

مقاله isi کنترل ثابت ولتاژ خروجی اینورتر سه فاز منبع Z

دانلود ترجمه فارسی مقاله کنترل ثابت ولتاژ خروجی اینورتر سه فاز منبع Z عنوان انگلیسی: Output Voltage Constant Control of Three-Phase ZSource Inverter عنوان فارسی: کنترل ثابت ولتاژ خروجی اینورتر سه فاز منبع Z مشخصات فایل مقاله: ۶ صفحه pdf مشخصات فایل ترجمه: ۸ صفحه word ترجمه چکیده مقاله isi : – این مقاله یک روش کنترل ثابت جدید برای ولتاژ خروجی یک اینورتر منبع Z (VSI) سه فاز ولتاژ تغذیه‌ معرفی می‌کند که برای تغییرات ولتاژ خازن در شبکه‌ی منبع Z و یا تغییرات شدید بار کاربرد دارد. شاخص مدولاسیون برای ولتاژ خروجی مرجع ZSI را می‌توان با تعریف اساسی ZSI، ولتاژ DC ورودی و ولتاژ خازن شبکه‌ی منبع Z، محاسبه کرد. و ولتاژ خروجی ZSI توسط SVM (مدولاسیون بردار فضائی) اصلاح‌شده با شاخص مدولاسیون محاسبه‌شده، کنترل می‌شود. با کمک روش ارائه شده، شاخص مدولاسیون ولتاژ خروجی به طور خیلی نزدیک اخص مدولاسیون مرجع را تعقیب می‌کند. برای تایید …

ادامه نوشته »

دانلود تحقیق مقاله سیستم های اطلاعاتی مدیریت و اجرای برنامه های استراتژیک نقش ترکیب تیم برتر

سازمان ها سیستم های پیچیده مدیریت اطلاعاتی را اتخاذ می کنند که برای دستیابی به اجرای برنامه های استراتژیک چندگانه محدوده فراوانی از اطلاعات را برای مدیران ارشد ارائه می دهد. با این حال، سازمان ها تاحدی که عملکرد خود را بهبود می بخشند متفاوت هستند. این مقاله نقش تیم مدیریت ارشد را در ارتباط با سیستم های مدیریت اطلاعات و عملکرد استراتژیک بررسی می کند. این فرایند با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از ۹۲ تیم مدیریت ارشد چگونگی تعامل ترکیبات تیم های مختلف را با سیستم پیچیده مدیریت اطلاعات، و چگونگی تاثیر این تعامل را برعملکردهای استراتژیک بررسی می کند که بر کاهش هزینه و انعطاف پذیری تمرکز می کند. این یافته ها که چگونگی اثر سیستم مدیریت اطلاعات را برعملکرد استراتژیک نشان می دهد (که بر انعطاف پذیری متمرکز است) با تنوع تیم مدیریت ارشد تعدیل می شود.

ادامه نوشته »

دانلود تحقیق مقاله تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر اجرای توصیه های حسابرسی داخلی

تنظیم کننده ها و سایر افراد اهمیت تعامل بین کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی را مشخص کردند. یکی از نقش های کمیته حسابرسی بررسی و نظارت بر واکنش مدیریت به توصیه ها و یافته های حسابرسی داخلی است. این مطالعه درمورد ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و ادراکات اجرای توصیه های حسابرسی داخلی شواهد تجربی ارائه می دهد. این مطالعه با استفاده از داده های حاصل از بررسی حسابرسان داخلی ارشد از شرکت های ذکر شده در انگلستان متوجه شد که درک بیشتر اجرای توصیه های حسابرسی به شدت به وجود اعضای مستقل کمیته حسابرسی و تخصص اعضا در حسابرسی و حسابداری بستگی دارد. نتایج نیز نشان می دهد که ادراکات اجرای توصیه های حسابرسی داخلی تحت تاثیر جلسات مکرر بین کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی ارشد قرار می گیرد.

ادامه نوشته »

دانلود تحقیق مقاله مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب ۲٫۰: تجربه قدرت نوآوری های برانداز

انواع مختلف سازمان ها، در جهان به طور فزاینده ای پویا زندگی می کنند. بخش عمده ای از این پویایی از تحولات و نوآوری در فن آوری، به ویژه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ایجاد می شود. بعضی از سازمان ها از امتیازات این پویایی استفاده می کنند و محصولات و مدل های جدید کسب و کار ایجاد می کنند و پیشرفت می کنند. دیگران آن را نادیده می گیرند و یا زمان طولانی در تلاش برای انطباق با آن هستند و، اغلب با عواقب منفی آن مواجه می شوند. برخی از این نوآوری ها، با استفاده از اصطلاحات کریستنسن، طبیعت «برانداز» دارند از قبیل تلفن، وب و به تازگی پردازش ابری. این مقاله به بررسی پدیده نوآوری پردازش ابری و وب ۲٫۰ می پردازد و به طور خاص تاثیر آنها را بر دانش سازمانی بررسی می کند.

ادامه نوشته »

دانلود تحقیق مقاله حسابداری ارزش متعارف دارایی های غیرجاری و هزینه های حسابرسی: شواهدی از شرکت های استرالیا

رابطه بین تجدید ارزیابی دارایی های غیرجاری و هزینه های حسابرسی را با استفاده از ۳۰۰ شرکت ASX طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ بررسی می کنیم. گزارش می کنیم که افزایش چشمگیری در هزینه های حسابرسی پرداخت شده وجود دارد وقتی دارایی های غیرمالی (PPEها، اموال سرمایه گذاری و دارایی های نامشهود) با ارزش متعارف اندازه گیری شوند. علاوه بر این، شواهدی ارائه می دهیم که ارزیاب مستقل رابطه مثبت بین تجدید ارزیابی دارایی ها و هزینه های حسابرسی را به نحوی معنادار تضعیف می کند. علاوه بر این، شرکت هایی که دارایی های غیرجاری شان به صورت صعودی تجدیدارزیابی می شود و شرکت هایی که دارایی های غیرجاری شان را هر سال به صورت صعودی تجدید ارزیابی می کنند هزینه حسابرسی به نحوی معنادار بالاتری دارند. آزمون های دیگر شواهد تجربی ارائه می دهند که توان حاکمیت شرکتی تأثیر تعدیل کننده ای بر سطح هزینه های حسابرسی دارد. …

ادامه نوشته »

دانلود تحقیق مقاله کاریزما و تغییر سازمانی مطالعه ای چند سطحی بر روی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی

چه عاملی باعث می شود تا افراد رهبر خود را کاریزماتیک بدانند و رهبران تیم چگونه نتایج عملکرد را از پیروان خود به دست می آورند؟ ما رهبران را در دوران تغییر سازمانی بررسی می کنیم و به جستجوی مکانیزم هایی می پردازیم که رفتارهای مشوقِ تغییر در رهبران را با عملکرد تیمی مرتبط می سازد. در یک مدل تعدیلی چندسطحی نشان می دهیم که رابطه غیر مستقیم بین رفتارهای مشوقِ تغییر و عملکرد تیمی به ترتیب از طریق ادراک پیروان از کاریزمای رهبر و تعهد پیروان به تغییر منتقل می شود. مطالعه ای بر روی ۳۳ رهبر و ۱۴۳ پیرو با استفاده ازمدل یابی چندسطحی معادلات ساختاری برای تحلیل روابط بالا به پایین بین رهبران و پیروان و روابط پایین به بالا بین پیروان و نتایج تیمی این مدل را به لحاظ تجربی تأیید می کند. نتایج نشان می دهد که وقتی رهبران تیم به رفتارهای مشوقِ تغییر دست …

ادامه نوشته »

دانلود تحقیق مقاله قالب کنترل داخلی برای سیستم موافق برنامه ریزی منابع سازمانی

پس از وقوع رسوایی های مالی متعدد در سراسر جهان، اهمیت مسائل مرتبط از جمله کنترل داخلی و امنیت اطلاعات تا حد زیادی افزایش یافته است. این مطالعه یک چارچوب کنترل داخلی ایجاد می کند که قابل اعمال در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) است. در ابتدا بررسی منابع انجام شده تا فرم های لازم کنترل داخلی در سیستم های فناوری اطلاعات (IT) بررسی شوند. سپس معیارهای کنترل برای ایجاد چارچوب کنترل داخلی ساخته شده است. مطالعه موردی انجام شده تا امکان سنجی چارچوب تولید شده بررسی شود. این مطالعه یک چارچوب ۱۲ بعدی با ۳۷ مورد کنترل با هدف کمک به حسابرسان در انجام حسابرسی موثر با بررسی نقاط کنترل داخلی و ضروری در سیستم های ERP پیشنهاد می کند. چارچوب پیشنهادی به شرکت ها اجازه می دهد تا بهره وری حسابرسی IT را افزایش و خطر کنترل را کاهش دهند. علاوه بر این، شرکت هایی که به …

ادامه نوشته »

دانلود تحقیق مقاله عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی

در این پژوهش، ارتباط بین عوامل معین توانمندسازی مدیران براساس چارچوب وضوح یکپارچۀ (IC) میاشیرو و روزنبرگ (۲۰۰۷) بر هویت، هدف چشم‌انداز مثبت، مسیر، ساختار، انرژی و بیان و اثربخشی مدیریت مالی بر برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، نظارت و ارزیابی تعیین شد. عوامل معین موثر بر توانمندسازی مدیران و کارکردهای اثربخشی مدیریت مالی به صورت معنی‌دار توسط اصول برنامه‌ریزی یکپارچه، سیستم نظارت و بودجه‌بندی (IPBMS) و تا حدی در ارتباط با طول دوره خدمت و آموزش مدیریت مالی و مهیاسازی تحت مشخصه‌های مدیران تقویت شده‌اند. نتایج این تحقیق پایه‌ای برای توانمندسازی پیشنهادی و طرح توسعه پایداریِ مالی هستند.

ادامه نوشته »

دانلود تحقیق مقاله عوامل اصلی تعیین هویت مشتری به وسیله ی برند

مفهوم تعیین هویت مشتری به وسیله ی برند (CBI) به ما کمک می کند تا دریابیم که چگونه، چه وقت و چرا برندها به مشتریان کمک می کند تا هویت خود را تعیین کنند. این مقاله به ارائه و آزمایش یک چهارچوب نظری منسجم در رابطه با پیشینه ی CBI می پردازد. شش عامل اصلی CBI، یک عامل تعدیل کننده و دو نتیجه به وسیله ی داده های تحقیقاتی مورد آزمایش قرار می گیرد که از طریق یک نمونه ی آزمایشی گسترده از مشتریان آلمانی جمع آوری شده بودند. نتایج به دست آمده موید آن است که پنج تا از این شش عامل با عناوین شباهت برند، تمایز برند، فواید اجتماعی برند، زیبایی و ملایمت برند و تجارب خاطره انگیز از براند، تاثیر بسیار زیادی دارند. به علاوه، ما در خواهیم یافت که هنگامی که مشتریان ارتباطی بسیار عمیق با خود محصولات داشته باشند، هر پنج عامل مذکور دارای روابطی …

ادامه نوشته »

مقاله isi روابط استراتژیک بین توابع مرز پوشا: ردیف مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با منبع

دانلود ترجمه فارسی مقاله روابط استراتژیک بین توابع مرز پوشا: ردیف مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با منبع عناون انگلیسی: Strategic relationships between boundary-spanning functions: Aligning customer relationship management with supplier relationship management عنوان فارسی: روابط استراتژیک بین توابع مرز پوشا: ردیف مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با منبع   عناون انگلیسی: Strategic relationships between boundary-spanning functions: Aligning customer relationship management with supplier relationship management عنوان فارسی: روابط استراتژیک بین توابع مرز پوشا: ردیف مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با منبع مشخصات فایل مقاله: ۸ صفحه pdf مشخصات فایل ترجمه: ۱۸ صفحه word سال انتشار مقاله: ۲۰۰۹   ترجمه چکیده مقاله isi : این بررسی بر روی تاثیر بالقوه روابط استراتژیک پیشرفته بین توابع مرز پوشا در سازمانهای تأمین کننده کالا متمرکز است. به طور خاص، نگرانی این بازی بین گروه های سازمانی مدیریت: بازاریابی، فروش و مدیریت حساب استراتژیک، خرید و استراتژی تأمین و همکاری و …

ادامه نوشته »